กิจกรรมเสียงจากภาคีจานวน ๔ ประเด็น

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 120

Downloaded 9

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม มติสมัชชาสุขภาพฯ จำนวน 9 มติ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 282

Downloaded 11

พิธีเปิด สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 167

Downloaded 7

วีดิท้ศน์ "ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ"

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 303

Downloaded 13

ปาฐกถาพิเศษ โดย นางทิวาพร ศรีวรกุล

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 92

Downloaded 8

ปาฐกถาพิเศษ โดย นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 311

Downloaded 9

เปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย นายกิจจา เรืองไทย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 91

Downloaded 3

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 29 พ.ย. 62 ตอนที่ 5/5

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 62

Downloaded 7

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 29 พ.ย. 62 ตอนที่ 4/5

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 63

Downloaded 10

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 29 พ.ย. 62 ตอนที่ 3/5

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 55

Downloaded 12

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 29 พ.ย. 62 ตอนที่ 2/5

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 57

Downloaded 12

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 29 พ.ย. 62 ตอนที่ 1/5

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 59

Downloaded 15