การประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 95

Downloaded 21

สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานของ สช.

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 149

Downloaded 26

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1/2564 11 ม.ค. 64

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 249

Downloaded 49

วีดิทัศน์พิธีปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 417

Downloaded 70

วีดิทัศน์พิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 348

Downloaded 69