รายการเสียง ประจำเดือนมกราคม 2561

รายการเสียง ประจำเดือนมกราคม 2561
1 เพลงต้นหญ้าของแผ่นดิน
คำร้อง-ทำนอง โดยกรภัทร พันธาภิรัตน์ ขับร้อง โดยวงนูโว
2 เพลงบทกวีความพอเพียง
คำร้อง-ทำนอง โดยธัชปภา ศรีสังข์ ขับร้อง โดยณัฐหทัย แสงเพชร (ฝ้าย แอมไฟน์)
3 เพลงพอเพียงด้วยหัวใจเพียงพอ
คำร้อง-ทำนอง โดยพัชสนันท์ จีนะนัทธ์
ขับร้อง โดยวิชญานี เปียกลิ่น (แก้ม เดอะสตาร์)
4 เพลงบทเรียนจากสิ่งเล็กๆ
คำร้อง-ทำนอง โดยภวิกา ทังสุบุตร
ขับร้อง โดยนิโคล เทริโอ
5 เพลงมหัศจรรย์คำพ่อสอน
คำร้อง-ทำนอง โดยวิรัตน์ หะริตา ขับร้อง โดยเศกพล อุ่นสำราญ (โก้ มิสเตอร์แซกแมน)
6 เพลงดังแสงทองส่องแผ่นดิน
คำร้อง-ทำนอง โดยศิริพงษ์ แก้วพลอย ขับร้อง โดยวิยะดา โกมารกุล ณ นคร
7 เพลงฝึกใจ
คำร้อง-ทำนอง โดยสโรชา กิตติสิริพันธุ์ ขับร้อง โดยริต์ตา รามณรงค์ (ชาช่า)
8 เพลงพรของพ่อ
คำร้อง-ทำนอง โดยปาณัสม์ ชูช่วย ขับร้อง โดยไมค์ ภิรมย์พร
9 เพลงจำคำพ่อสอน
คำร้อง-ทำนอง โดยอภัสรา กันสา ขับร้อง โดยสุนารี ราชสีมา
10 เพลงหนังสือเป็นออมสิน
คำร้อง-ทำนอง โดยสำรวย สุจินตานุสรณ์ ขับร้อง โดยสดใส รุ่งโพธิ์ทอง
11 เพลงคำพ่อสอน
คำร้อง-ทำนอง โดยจิรเสฎฐ์ ว่องกตัญญู ขับร้อง โดยณัฐชานันท์ พาณิชย์วโรชา (จ๊ะจ๋า)
12 เพลงสุขแท้คือทำดี
คำร้อง-ทำนอง โดยณัฐฐา ไพศาลวิโรจน์รักษ์, ภัคจิรา ธรรมมานุธรรม และ ณัฏฐานิตา ขจรผดุงกิตติ ขับร้อง โดยวง CU Chorus
13 เพลงลำนำคำพ่อสอน
คำร้อง-ทำนอง โดยณธนา หลงบางพลี ขับร้อง โดยธนพร แวกประยูร (ปาน ธนพร)
14 เพลงคำพ่อสอน
คำร้อง-ทำนอง โดยนิติพงษ์ ห่อนาค ขับร้อง โดยสำราญ ช่วยจำแนก (อี้ด วงฟลาย)
15 เพลงอยู่อย่างพอเพียง
คำร้อง-ทำนอง โดยสุรักษ์ สุขเสวี และ โสฬส ปุณกะบุตร ขับร้อง โดยสำราญ ช่วยจำแนก (อี้ด วงฟลาย)

ที่มา : โครงการเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน อัลบั้มพิเศษแห่งปีที่เกิดจากแรงบันดาลใจในคำพ่อสอน สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย