31 กรกฎาคม 2564

bullet ปาฐกถา นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก    View: 332
bullet วีดิทัศน์พิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563    View: 398
bullet พลังพลเมืองตื่นรู้    View: 389
bullet วีดิทัศน์พิธีปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563    View: 400
bullet เวทีเสวนา เรื่อง "ก้าวผ่านวิกฤตโควิด..สู่วิถีชีวิต และการจัดการใหม่ร่วมกัน"    View: 316