28 พฤศจิกายน 2564

bullet ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน ตอน พิทักษ์บางระกำ ด้วยปัญญาและความร่วมมือ    View: 24
bullet ความร่วมมือ การหนุนเสริมให้ชุมชนจัดการข้อมูลสุขภาพของตนเอง    View: 16
bullet ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน 4 ตอน นครปฐมโมเดล ผนึกกำลังทุกภาคส่วนสู้โควิด-19 ลด เสี่ยง ตาย    View: 36
bullet ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน 4 ตอน ธรรมนูญโควิด-19...รวมพลังหมู่เฮาชาวอุบลฯ    View: 28
bullet ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน 4 ตอน ภารกิจ 14 วัน ชุมชนสุพจน์อุทิศพิชิตโควิด-19    View: 31