การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างกฎหมาย
การกำกับดูแลเกมและการประกอบกิจการเกมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน

25 พ.ค. 2563   เปิดดู:  160


Image
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างกฎหมายการกำกับดูแลเกมและการประกอบกิจการเกมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ...ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒ โดยมี ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก ประธานคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านเด็กกับสื่อ เป็นประธาน และ ผศ.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการ คสช. เปิดประชุมและร่วมฟังความคิดเห็น

  การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างกฎหมาย    คุ้มครองเด็กและเยาวชน รับฟังความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โซเซียลมีเดีย เกมออนไลน์ อีสปอร์ต ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก

อัลบั้มรูปภาพ (6 รูป)
การกำกับดูแลเกมและการประกอบกิจการเกมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน
การกำกับดูแลเกมและการประกอบกิจการเกมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน
การกำกับดูแลเกมและการประกอบกิจการเกมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน
การกำกับดูแลเกมและการประกอบกิจการเกมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน
การกำกับดูแลเกมและการประกอบกิจการเกมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน
การกำกับดูแลเกมและการประกอบกิจการเกมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th