ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ๒๕๖๓
คสช.

15 พ.ค. 2563   เปิดดู:  161


Image
การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

  ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ๒๕๖๓    คสช. คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19

อัลบั้มรูปภาพ (15 รูป)
คสช.
สุทธิพงษ์  วสุโสภาพล
นพ.ปรีดา แต้อารักษ์
นพ.สำเริง แหยงกระโทก
คสช.
คสช.
นพ.วิชัย โชควิวัฒน
นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
คสช.
ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
คสช.
นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
นพ.สำเริง แหยงกระโทก

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th