ปฏิบัติการรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2
บรรยากาศงาน

3 เม.ย. 2563   เปิดดู:  96


Image
เวทีปฏิบัติการรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 วันที่ 3 เม.ย.63 ความร่วมมือภาครัฐและภาคพลเมือง ในการสร้างและขับเคลื่อน มาตรการชุมชน เพื่อลดการระบาดของโรคโควิด 19 ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมสุชน 1-2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วิทยากร - นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข - นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ - นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - นายปฏิภาณ จุมผา รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10 คณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สดจากพื่นที่ อ.โขงเจียม) - นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินรายการ นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

  ปฏิบัติการรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2    รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด-19 พลังพลเมือง โควิด-19 โควิด19 พลังชุมชน COVID-19 ช่วยชาติ ภาครัฐ ภาคพลเมือง มาตรการชุมชน

อัลบั้มรูปภาพ (15 รูป)
บรรยากาศงาน
นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
นพ.สำเริง แหยงกระโทก
นพ.สำเริง แหยงกระโทก
สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
บรรยากาศงาน
นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
ทวี เสริมภักดีกุล
นพ.จักรกริช โง้วศิริ
นพ.ปรีดา แต้อารักษ์
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
ศุภวิชญ์ ฤกษ์จินดาวงศ์
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th