วันคล้ายวันสถาปณาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นพ.มงคล ณ สงขลา

3 มี.ค. 2563   เปิดดู:  6


Image
ปาฐกถาพิเศษในโอกาสครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปณาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หัวข้อ มองอนาคต ยกระดับการขับเคลื่อนสังคมด้วยนโยบายสาธารณะ โดย นพ.มงคล ณ สงขลา

  วันคล้ายวันสถาปณาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    สช. วันคล้ายวันสถาปณา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 13 ปี สช.

อัลบั้มรูปภาพ (3 รูป)
นพ.มงคล ณ สงขลา
นพ.มงคล ณ สงขลา
นพ.มงคล ณ สงขลา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th