สร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3
บรรยากาศงาน

20 ก.พ. 2563   เปิดดู:  8


Image
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จับมือองค์กรภาคีกว่า 10 หน่วยงาน ร่วมจัดงาน ‘สร้างสุขที่ปลายทาง’ ครั้งที่ 3 เพื่อยกระดับการรับรู้ของสังคมต่อการสร้างสุขภาวะในระยะสุดท้ายของชีวิตตามเจตนารมณ์ของ มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และขับเคลื่อนสู่ระบบบริการสุขภาพในระดับพื้นที่

  สร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3    สร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3 ตายดี สิทธิการตายตามธรรมชาติ การดูแลแบบประคับประคอง Palliative Care มาตรา12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

อัลบั้มรูปภาพ (15 รูป)
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th