พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร
บรรยากาศงาน

17 ก.พ. 2563   เปิดดู:  125


Image
พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดโดย : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

  พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร    ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส.

อัลบั้มรูปภาพ (15 รูป)
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th