ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๓
คสช.

24 ม.ค. 2563   เปิดดู:  50


Image
การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

  ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๓    คสช. คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กิจกรรมทางกาย สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

อัลบั้มรูปภาพ (15 รูป)
คสช.
คสช.
คสช.
คสช.
คสช.
คสช.
คสช.
คสช.
ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
คสช.
คสช.
คสช.
คสช.
คสช.
คสช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th