การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562
บรรยากาศงาน

20 ธ.ค. 2562   เปิดดู:  67


Image
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 "ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมสุขภาวะ" 18-20 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

  การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562    ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สังคมสุขภาวะ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ NHA12 NHA nha12

อัลบั้มรูปภาพ (15 รูป)
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
นพ.สำเริง แหยงกระโทก
นพ.กิจจา เรืองไทย
นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
ลี อายุ จือปา
ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th