การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ว่าด้วยรวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
บรรยากาศงาน

9 ต.ค. 2562   เปิดดู:  83


Image
การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ ว่าด้วยรวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม Sapphire 2 ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

  การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ว่าด้วยรวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง    มะเร็ง รวมพลังชุมชน ต้านมะเร็ง Stakeholders การประชุมเพื่อรับฟังความเห็น นโยบายสาธารณะ

อัลบั้มรูปภาพ (9 รูป)
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
นพ.อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th