workshop 1 “โครงการ Young ทำได้”
บรรยากาศงาน

8 ก.ย. 2562   เปิดดู:  26


Image
workshop 1 “โครงการ Young ทำได้” ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม เพราะเราเชื่อมั่นว่าพลังของ เยาวชน คนรุ่นใหม่ เป็นพลังอันบริสุทธิ์ และมีศักยภาพมากในการก้าวข้ามขีดจำกัด ต่าง ๆ สู่การพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ โครงการ “Young ทำได้” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมกันจัดทำข้อเสนอเพื่อสร้างสรรค์สังคม ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า “การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม” โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ (หลักสูตร) ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย จึงให้ความสำคัญในการเป็น เวทีแลกเปลี่ยน เสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและฝึกฝน ด้วยการเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ และการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านเครื่องมือวิธีการที่หลากหลาย

  workshop 1 “โครงการ Young ทำได้”    Young ทำได้ นโยบายสาธารณะ ธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ คนรุ่นใหม่

อัลบั้มรูปภาพ (30 รูป)
บรรยากาศงาน
สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
บรรยากาศงาน
สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
บรรยากาศงาน
นพ.กิจจา เรืองไทย
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
เตชิต ชาวบางพรหม
คลองเจดีย์บูชา
คลองเจดีย์บูชา
คลองเจดีย์บูชา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th