การประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 13 เขตพื้นที่
บรรยากาศงาน

1 ส.ค. 2562   เปิดดู:  24


Image
การประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 13 เขตพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ผ่านระบบประชุมทางไกลกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  การประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 13 เขตพื้นที่    ประชุมทางไกลกระทรวงสาธารณสุข สรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

อัลบั้มรูปภาพ (15 รูป)
บรรยากาศงาน
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร
บรรยากาศงาน
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th