การจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
บรรยากาศงาน

4 ก.ค. 2562   เปิดดู:  23


Image
การจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๒ รร.เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

  การจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒    สมัชชาเฉพาะประเด็น สังคมสูงวัย

อัลบั้มรูปภาพ (3 รูป)
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th