ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๑
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

19 ม.ค. 2561   เปิดดู:  149


Image
การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ มี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

  ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๑    คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ศุภกิจ ศิริลักษณ์ วีระศักดิ์ พุทธาศรี ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ คสช. ประชุมคณะกรรมการสุขภาพ

อัลบั้มรูปภาพ (7 รูป)
คสช.
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
คสช.
คสช.
พระครูพิพิธสุตาทร
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
คสช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th