ประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ
E-Sports: Social Responsibility for Child Health

11 ก.ย. 2561   เปิดดู:  131


Image
การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ ว่าด้วยความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก (E-Sports: Social Responsibility for Child Health) วันอังคาร ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ นนทบุรี

  ประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ    E-Sports อีสปอร์ต สุขภาวะเด็ก ความรับผิดชอบร่วมทางสังคม Stakeholders นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ประชุมเพื่อรับฟังความเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย NHA11 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11

อัลบั้มรูปภาพ (14 รูป)
E-Sports: Social Responsibility for Child Health
E-Sports: Social Responsibility for Child Health
E-Sports: Social Responsibility for Child Health
E-Sports: Social Responsibility for Child Health
E-Sports: Social Responsibility for Child Health
E-Sports: Social Responsibility for Child Health
E-Sports: Social Responsibility for Child Health
E-Sports: Social Responsibility for Child Health
E-Sports: Social Responsibility for Child Health
E-Sports: Social Responsibility for Child Health
E-Sports: Social Responsibility for Child Health
E-Sports: Social Responsibility for Child Health
E-Sports: Social Responsibility for Child Health
E-Sports: Social Responsibility for Child Health

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th