ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ๒๕๖๑
นพภา พันธุ์เพ็ง

21 ก.ย. 2561   เปิดดู:  41


Image
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ประธาน พร้อมด้วย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

  ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ๒๕๖๑    ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพภา พันธุ์เพ็ง กขป. คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

อัลบั้มรูปภาพ (10 รูป)
คสช.
นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
นพ.สำเริง แหยงกระโทก
นพภา พันธุ์เพ็ง
ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน
สุทธินันท์ บุญมี

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th