ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ๒๕๖๑
นพ.สำเริง แหยงกระโทก

21 ก.ย. 2561   เปิดดู:  49


Image
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ประธาน พร้อมด้วย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

  ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ๒๕๖๑    ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำเริง แหยงกระโทก 

อัลบั้มรูปภาพ (10 รูป)
คสช.
นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
นพ.สำเริง แหยงกระโทก
นพภา พันธุ์เพ็ง
ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน
สุทธินันท์ บุญมี

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th