ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

เวทีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
16 พ.ค. 2561   111

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

เวทีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
16 พ.ค. 2561   123

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี

Kick off สานใจ สานพลัง ภาคีสนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
3 พ.ค. 2561   182

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี

Kick off สานใจ สานพลัง ภาคีสนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
3 พ.ค. 2561   131

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th