ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๒ ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน
15 ก.พ. 2562   23

รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๒ รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์
15 ก.พ. 2562   40

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๒ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
15 ก.พ. 2562   31

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th