เข้าสู่ระบบ  |   ลงทะเบียน   
คำค้น: วันที่โพสต์:  calendar
Show All
หมวด 1 ธรรมนูญสุขภาพ ( Health Constitution)
คือ เครื่องมือทางกฎหมายที่ เปิดพื้นที่ ที่ให้คนไทยเข้ามาเสนอความคิดเห็นว่าชาวบ้าน ต้องการสิ่งใด
จากการดูแบสุขภาพภายใต้ธรรมนูญ ซึ่งชาวบ้านจะเป็นผู้เขียนเสนอความคิดเห็น หรือความต้องการของชาวบ้านเอง
หมวด2 ตายดี ( Good Death )
การยอมรับว่าผู้ป่วยเหลือเวลาไม่นาน ซึ่งหากเข้าใจตามนั้นแล้วการดูแลจึงเป็นไปเพื่อความสะดวกมีความสุขทั้งทางกายและใจของผู้ป่วย
เพราะนี่คือ ความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหวังให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบ ไม่มีเรื่องติดค้างไว้เบื้องหลัง
หากบ่อยครั้งที่ความหวังดีของญาติด้วยการพยายามยื้อชีวิตไว้ให้นานที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจการปั้มหัวใจการใส่สายให้อาหาร เป็นต้น
หมวด3 สมัชชาสุขภาพ ( Health Assembly )
กระบวนการที่ให้ประชาชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์
เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม
หมวด 4 เอชไอเอชุมชน ( Community Health in Assessment )
การประเมินผลสุขภาพกระทบระดับชุมชน (CHIA) เป็นเครื่องมือที่ใช้การคาดการณ์ และพิจารณาผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
ธรรมนูญ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
( Health statue)ตายดี
( Good Death )สมัชชาสุขภาพ
( Health Assembly )

   ๗ วาระ เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖
   โพสต์เมื่อ: 30 กันยายน 2556 เวลา 15:13 น. โดย: IDEA HEALTH
   ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนในสังกัด ลดปัจจัยเสี่ยง "โรคอาหารเป็นพิษ"
   โพสต์เมื่อ: 30 กันยายน 2556 เวลา 15:06 น. โดย: IDEA HEALTH
   xxxงความคิดเห็นและฝากคำถาม ในเวที สช เจาะประเด็น สช.เจาะประเด็น “สานพลัง สยบปัญหาโฆษณาที่ผิ
   โพสต์เมื่อ: 5 สิงหาคม 2556 เวลา 00:30 น. โดย: IDEA HEALTH
   สุขภาพคนไทยทรุด เสี่ยงอาหารปนเปื้อน แนะรีดภาษีสกัดสารเคมีอันตราย
   โพสต์เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:21 น. โดย: IDEA HEALTH
   เปิดฉากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 คึกคัก รัฐหนุนภาคีเครือข่ายรณรงค์ประชาชนลดพฤติกรร
   โพสต์เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:15 น. โดย: IDEA HEALTH
   ครม.หนุนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติวางมาตรการระยะยาว แก้หมอกควันป้องกันผลต่อสุขภาพ
   โพสต์เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:54 น. โดย: IDEA HEALTH
   คจ.สช.เปิดพื้นที่รับข้อมูลทั่วประเทศ เดินหน้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่6
   โพสต์เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:50 น. โดย: IDEA HEALTH
   แนะเอฟทีเอไทย-xxxยู ต้องโปร่งใส ย้ำต้องไม่รับเงื่อนไขผูกขาดข้อมูลและขยายเวลาสิทธิบัตร
   โพสต์เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:48 น. โดย: IDEA HEALTH
   คจ.สช.เดินเครื่องสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ ที่ยูเอ็น ชง ๔ ประเด็นสำคัญสร้างสุขภาวะคน
   โพสต์เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 06:11 น. โดย: IDEA HEALTH
   คจ.สช.พร้อมขับเคลื่อน 7 วาระ เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6
   โพสต์เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 05:50 น. โดย: IDEA HEALTH
เอชไอเอ ชุมชน
( Community Health Impact Assessment )

   เอฟทีเอไทย-xxxยู หวั่นได้ไม่คุ้มเสีย เปิดทางต่างชาติผูกขาดพันธุ์พืช-xxxว์
   โพสต์เมื่อ: 30 กันยายน 2556 เวลา 14:57 น. โดย: IDEA HEALTH
   เอชไอเอชุมชนชี้รฟฟ.ถ่านหินฉะเชิงเทราไม่กันปรอท-โลหะหนัก-VOCs-PAH หวั่นเกษตรอินทรีย์ตกเกณฑ์ มะ
   โพสต์เมื่อ: 30 กันยายน 2556 เวลา 14:45 น. โดย: IDEA HEALTH
   “อะโบ๊ยหมะเลจะนะหรอยจ้าน”ของดีดีที่จะนะ ชายหาดบ้านสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
   โพสต์เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:08 น. โดย: IDEA HEALTH
   โลกใต้น้ำที่ทะเลหัวไทร (2) บริเวณอำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร ชายฝั่งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช
   โพสต์เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:04 น. โดย: IDEA HEALTH
   แผนที่สุขภาพใจชาวเหนือเมือง สำรวจสุขภาพจิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.เหนือเมือง จ.ร้อยเอ็ด
   โพสต์เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:12 น. โดย: IDEA HEALTH
   แผนที่ระบาดวิทยาภาคชุมชน ของบ้านโคกตะแบง ต.โคกสะอาด อ.ปรามสาท จ.สุรินทร์
   โพสต์เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:08 น. โดย: IDEA HEALTH
   มช.-สช. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินผลกระทบด้านสุขภา
   โพสต์เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 05:47 น. โดย: IDEA HEALTH
   สช.ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ทำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ของ
   โพสต์เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 05:36 น. โดย: IDEA HEALTH
   ติดอาวุธทางปัญญา แก้ไขปัญหาพื้นที่ปนเปื้อน
   โพสต์เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 05:31 น. โดย: IDEA HEALTH