*ในชีวิตประจำวันคุณใช้จักรยานในการเดินทางในช่วงเวลาใด
*โรงพยาบาลหลายแห่งโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ไปตรวจสุขภาพเป็นแพ็คเกจ เราควรตรวจสุขภาพตามนั้นไหม?