เสวนา เตรียมชีวิตก่อนวันสุดท้ายจะมาถึง 1 พ.ย.61...

จำนวนผู้เข้าชม 8





เสวนา“การจัดการกับความตายในมิติศาสนา” 1 พ.ย.61...

จำนวนผู้เข้าชม 6





เสวนา ชัวร์ก่อนแชร์ : Living Will คือการุณยฆาต จริ...

จำนวนผู้เข้าชม 10





สร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2 (ช่วงบ่าย) 2 พ.ย.61...

จำนวนผู้เข้าชม 17