Medical Hub ความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาล

Facebook


เมื่อวันที่ วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีวิทยากร เช่น นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สบส.) นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ประธานคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ผู้อำนวยการระบบวิจัยสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ รพ.บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  2658

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   3 ธันวาคม 2553

หมวด:   เกาะติดสมัชชาสุขภาพ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(404ดาวน์โหลด)