โครงการพัฒนานักสื่อสารชุมชน"สู้ภัยโควิด"

Facebook


โครงการพัฒนานักสื่อสารชุมชน"สู้ภัยโควิด"

สื่อสารบันดาลใจของชุมชนสู้ภัยโควิด จากระยะวิกฤตสู่ระยะฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  252

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหาประชุมออนไลน์ และให้ความเห็นต่อชุดเอกสาร #1 ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 (วันที่ 23 ก.ค. 64)

ประชุมออนไลน์ และให้ความเห็นต่อชุดเอกสาร #1 ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 (วันที่ 23 ก.ค. 64)

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 46

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกครอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 4/4

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกค รอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยช าติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 4/4

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 241

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกครอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 3/4

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกค รอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยช าติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 3/4

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 228

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกครอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 2/4

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกค รอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยช าติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 2/4

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 229