การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกระบวนการพัฒนาร่างระเบียบวาระ เรื่อง การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพจากโรคอุบัติใหม่: บทเรียนจากโควิด-19 20 ส.ค.63 1/3

Facebook


ในสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น, เราต้องเผชิญและแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างกับ เรื่อง "ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต: วิกฤตซ้อนวิกฤตจากโควิด- 19 สู่ความยั่งยืน" และ "การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพจากโรคอุบัติใหม่: บทเรียนจากโควิด:19"
หากท่านต้องการเป็นหนึ่งในผู้ร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะในเรื่องดังกล่าว ท่านสามารถให้ความเห็นผ่านระบบ Google Form
ตามลิ้งค์นี้ Http://Tiny.Cc/Opinions Http://Tiny.Cc/OpinionED โดยระบุ "รหัส" 1111

ปิดรับความเห็นวันที่ 4 กันยายน 2563

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  111

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหาประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกครอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 4/4

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกค รอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยช าติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 4/4

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 134

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกครอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 3/4

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกค รอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยช าติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 3/4

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 122

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกครอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 2/4

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกค รอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยช าติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 2/4

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 122

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกครอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 1/4

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกค รอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยช าติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 1/4

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 129