บทบาทของครอบครัว ความหวัง และทางเลือกของผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต : นาวาเอก นพ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์

Facebook


นาวาเอก นพ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี
กล่าว ในการเสวนา บทบาทของครอบครัว ความหวัง และทางเลือกของผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

"ความมุ่งหวังของหมอทุกคนคือหวังให้คนไข้ ตายดี แต่ความรู้สึกของเราใช่ความรู้สึกของคนไข้หรือไม่

ความหวังดีต่อผู้ป่วยระยะสุดท้ายยังไม่เพียงพอ ต้องเคารพสิทธิของผู้ป่วยว่าต้องการอย่างไร แต่ปัญหาคือเรามักไม่ให้ผู้ป่วยตัดสินใจ จากประสบการณ์การทำงานพบว่า ญาติ แพทย์เจ้าของไข้ พยาบาล มักมีความคิดว่าไม่ให้ผู้ป่วยรู้ว่าตัวเองเป็นอะไร ดังนั้น Advance care plan หรือการวางแผนที่ทำให้ผู้ป่วย ตายดีจึงเกิดขึ้นไม่ได้ หากเข้าใจว่าผู้ป่วยต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกวิถีชีวิตสุดท้ายของเขาเอง เราจะหาหนทางในการบอกข่าวร้ายให้ เขาได้รู้ แต่ส่วนใหญ่ที่พบเจอคือ เมื่อต้องบอกข่าวร้ายให้คนไข้ทราบ มักถูกกีดกันด้วยท่าทาง สายตา เพื่อไม่ให้คนไข้รู้ ฉะนั้นด่านแรกที่ต้อง ผ่านให้ได้คือญาติ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และธรรมชาติของครอบครัวนั้นๆ ต้องพิจารณาตั้งแต่การเลี้ยงดูในครอบครัว วัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนาของครอบครัวเป็นอย่างไร

เทคนิคของการบอกข่าวร้ายอยู่ที่การสืบหา ข้อเท็จจริงของคนไข้และครอบครัว และที่จริงเป็นการบอกข่าวดี เพราะการได้รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ทำให้เกิดการเตรียมตัวตาย หากมีการอธิบาย ถึงข้อดีข้อเสียของการได้รู้ว่าคนไข้ถึงระยะสุดท้ายแล้ว เขาจะได้เตรียมตัวทำในสิ่งที่ค้างคา สิ่งที่อยากทำ และสิ่งที่ยังสงสัย และเมื่อเขาได้ทำในสิ่งเหล่านี้แล้ว จะทำให้ข่าวร้ายกลายเป็นข่าวดี

การเลือกตายแบบธรรมชาติสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกครอบครัว เพียงยอมรับความจริงว่าต้องจากไป เพราะการตายอย่างธรรมชาติเป็นความปราณีของธรรมชาติที่ทำให้เราไม่ทรมาน"

รับชมฉบับเต็มของ การเสวนา บทบาทของครอบครัว ความหวัง และทางเลือกของผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต ได้ทาง Www.healthstation.in.th/action/videolist/videonew/?tags=Hope

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  174

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา