สานพลังขับเคลื่อนสิทธิมาตรา 12 สู่ระบบบริการแบบประคับประคอง 3/3

Facebook


เสวนา สานพลังขับเคลื่อนสิทธิมาตรา 12 สู่ระบบบริการแบบประคับประคอง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

วิทยากร ประกอบด้วย
- ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส กรรมการกฤษฎีกา, อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์
- รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย และหัวหน้าหน่วย Palliative Care โรงพยาบาลศรีนครินทร์
- พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา Palliative Care เขต 2
- คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ กรรมการบริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ : คุณสุทธิชัย หยุ่น

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  269

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา