สัมโมทนียกถา สมเด็จพระมหาธีราจารย์

Facebook


สัมโมทนียกถาเปิดการเสวนา
สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมคม
ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
ประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ฝ่ายบรรพชิต

เวทีเสวนา ปฏิบัติการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19 ธรรมนูญสงฆ์ รวมพลังบวร สู้วิกฤตโควิด 19 วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 โ 16.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ วัดยานนาวา

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  378

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา