กิจกรรมสานสัมพันธ์สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสร้างสุขที่ปลายทาง 21 ก.พ.63 2/2

Facebook


งานสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องบอร์ดรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
- กิจกรรมสานสัมพันธ์สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสร้างสุขที่ปลายทาง
ผู้ดำเนินกระบวนการ
คุณเจนจิรา โลชา
คุณเอกภพ สิทธิวรรณธนะ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  22

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา