ละคร Sit Coms เรื่อง อย่าหาว่าสอนผี

Facebook


บทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับ Living Will โดยผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Sit-Coms โดยมีเป้าหมายในการสร้างการตระหนักรู้ ความรู้ความเข้าใจ การแก้ไขความเข้าใจผิด ในขณะเดียวกัน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญ และความสนใจกับการแสวงหาข้อมูล และสอบถามข้อมูลกับทาง สช. เพิ่มมากขึ้น
ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ : https://infocenter.nationalhealth.or.th

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  37

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   19 กุมภาพันธ์ 2563

หมวด:   สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(3ดาวน์โหลด)