HIA Forum : การสร้างชุมชนสุขภาวะภายใต้พื้นที่ EEC โดยใช้เครื่องมือ HIA 19 ธ.ค. 62 HD 2/2

Facebook


HIA Forum : การสร้างชุมชนสุขภาวะภายใต้พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกโดยใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือ HIA ในกระบวนการพัฒนาชุมชนสุขภาวะในพื้นที่ ภายใต้พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกโดยใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาระบบกลไก แนวทางในการใช้เครื่องมือ HIA ในพื้นที่

วิทยากร
ดร.พัชนา ใจดี
นายนาวินโสภาภูมิ นักวิชาการอิสระ
ดำเนินรายการ
อ.สัญชัย สูติพันธ์พันธ์วิหาร ผู้ดำเนินรายการ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  96

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   30 มกราคม 2563

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(23ดาวน์โหลด)