เสวนา ทบทวนอดีต..มองปัจจุบัน..สานต่ออนาคต นักสานพลังฯ 18 ธ.ค. 62 HD

Facebook


เสวนา ทบทวนอดีต..มองปัจจุบัน..สานต่ออนาคต นักสานพลังฯ เพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ : บทเรียนของนักสานพลังจากการทำงานที่ผ่านมําพร้อมมองจังหวะการทำงานภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  18

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   30 มกราคม 2563

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(3ดาวน์โหลด)