เสียงจากภาคี 18 ธ.ค. 62 HD

Facebook


เสียงจากภาคีพื้นที่สำหรับคนเล็กคนน้อยของสังคม เพื่อสะท้อนปัญหาพร้อมเสนอแนวทางกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
- คนไร้สัญชาติกับสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยนายโชไอซ์ ปาทาน ผู้แทนกลุ่ม young ทำได้
- คลินิกเพื่อสุขภาพจิตของบุคลากร โดย นส.วิชญา โมฬีชาติ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลนครพิงค์
- ผู้สูงอายุติดเตียง โดย นายวิจิตต์ สีมา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) วังน้ำเย็น
- เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพชายแดนใต้โดย นายรอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล สภาประชาสังคมชายแดนใต้

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  268

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา