ชวนคิด ชวนคุย 12 ปี ของการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ จากธรรมนูญสุขภาพฉบับแรกถึงฉบับปัจจุบัน 19 ธ.ค.62 1/2

Facebook


เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ ที่เป็นเครื่องมือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ทำให้ชุมชนสามารถกำหนดกฎกติกาของตนเอง มีการรวบรวมข้อคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียน การใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่และรวบรวมประเด็นจากการทำงานเพื่อผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะต่อไป

องค์กรผู้จัด สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
วิทยากร
1. นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ
2. นายดนัย ใจทนงค์
3. นางเพ็ญศรี สุดชา
4. นางพนิดา มิ่งสมร
ผู้ดำเนินรายการ: นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  170

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา