การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 29 พ.ย. 62 ตอนที่ 5/5

Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562
วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่อยู่ในวาระครบ 4 ปี (7 ธันวาคม 2558 - 6 ธันวาคม 2562)

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  151

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   12 ธันวาคม 2562

หมวด:   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(32ดาวน์โหลด)