หัวข้อที่5: ก้าวไปข้างหน้า ประเด็นการศึกษาวิจัยที่สำคัญ (Moving Forwards : Priority Reserach Topics) 2/2

Facebook


หัวข้อที่5: ก้าวไปข้างหน้า ประเด็นการศึกษาวิจัยที่สำคัญ (Moving Forwards : Priority Reserach Topics)

หัวข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทาง หรือ ความร่วมมือด้านการค้าและสุขภาพระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงนโยบายในภูมิภาคอาเซียในรูปแบบการประชุม
การอภิปรายโดย moderator (และ ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วม)
ผู้ร่วมอภิปราย
1. Ms. Dang Thi Bich Thao, Senior researcher, Vietnam Institute for Economic and Policy Research ประเทศเวียดนาม
2. Dr Phyllida Travis
ผู้ดำเนินการอภิปราย โ€จDr Liviu Verdrasco สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  129

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา