สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานของ สช. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Facebook


สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ( สช. ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  787

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา