ภาพจำลองเหตุการณ์ประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติพื้นที่เขต 4 (19.30 นาที)

Facebook


ภาพจำลองเหตุการณ์ประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัด ให้ได้ผู้แทนระดับเขต 1 คน เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติพื้นที่เขต 4 (19.30 นาที)

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  453

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา