การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ว่าด้วยวิถีเพศภาวะ : เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว 23 ก.ย.62 HD 2/4

Facebook


การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ ว่าด้วยวิถีเพศภาวะ : เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Peridot 1-2 ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  191

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา