การแถลงข่าว การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ไทย 17 ก.ย.62 2/2

Facebook


เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่วัดยานนาวา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดแถลงข่าว การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ไทย พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรพระสงฆ์ต้นแบบขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก พระสงฆ์ต้นแบบการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  343

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา