การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 3/2562 23 ส.ค. 62 ตอนที่ 3/3

Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562
วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนแทนตำแหน่งที่ว่าง

- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ปฏิทินนัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ 4/2562
- สัมภาษณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  110

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา