งานการประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผ่านระบบประชุมทางไกล (ฉบับสั้น)Facebook


งานการประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ที่มาจากกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผ่านระบบประชุมทางไกล
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  77

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   14 สิงหาคม 2562

หมวด:   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(47ดาวน์โหลด)