การประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติฯ ผ่านระบบประชุมทางไกลกระทรวงสาธารณสุข 1 ส.ค.62 (ฉบับสั้น)

Facebook


การประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 13 เขตพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ผ่านระบบประชุมทางไกลกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  347

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา