ธรรมนูญสุขภาพชาวลาหู่ดำ

Facebook


ธรรมนูญสุขภาพ อีกหนึ่งกระบวนการสร้างสุขภาวะที่ชุมชนร่วมจัดการดูแลเอาใจใส่ตนเอง นี่เป็นอีกวันกับกระบวนการพิเศษในชุมชนชาติพันธุ์ลาหู่ดำบ้านห้วยเฮียะ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกหนึ่งผลงานการรายงานข่าวและจัดกระบวนการชุมชนของทีมล่ามชุมชนชาติพันธุ์ ที่นี่

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  152

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   7 สิงหาคม 2562

หมวด:   เพื่อนร่วมเครือข่าย

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(29ดาวน์โหลด)