การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ : สิทธิที่คนพิการเลือกได้ 10 ก.ค.62 1/3

Facebook


สัมมนาวิชาการ
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ : สิทธิที่คนพิการเลือกได้
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ (ชั้น 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

กล่าวเปิด
โดย นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การทำหนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 Home Care และถาม โ ตอบ ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อควรรู้เมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน การจัดการทรัพย์สิน การทำพินัยกรรม)
โดย
- ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส กรรมการกฤษฎีกา ที่ปรึกษาศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ท.นพ.เอนก ยมจินดา ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
- ตัวแทนคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ
- นายพิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  71

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา