รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างมติทั้ง 4 มติและรับรองร่างมติข้อเสนอนโยบายรองรับสังคมสูงวัย 4 ก.ค. 62 2/2

Facebook


การจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 วันที่ 4 ก.ค. 2562
ณ รร.เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

- รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างมติทั้ง 4 มติ และรับรองร่างมติข้อเสนอนโยบาย
โดย ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี ประธานกรรมการดำเนินการประชุมสมัชชานโยบายรองรับสังคมสูงวัย และคณะ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  293

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา