การจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย 4 ก.ค. 62 (ภาคเช้า)

Facebook


การจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 วันที่ 4 ก.ค. 2562
ณ รร.เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

- วิดีทัศน์ สถานการณ์สังคมสูงวัย
- กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดย นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ กรรมการบริหาร รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

- ปาฐกถาพิเศษ ความท้าทายของประเทศไทยที่คนไทยอายุยืนกับสังคมสูงวัย
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และที่ปรึกษากรรมการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย

- ปาฐกถาพิเศษ ชุมชนเข้มแข็งกับสังคมสูงวัย
โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปสังคมและชุมชนฯ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  442

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา