กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ชุมชน ว่าด้วยเรื่อง ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 16 มิ.ย.62 1/4

Facebook


เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2/2562 (สานใจฟอรั่ม) ว่าด้วย ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเมจิก โรงแรมมิราเคิล

- กล่าวเปิดงาน
โดย ผศ. วีระศักดิ์ พุทธาศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ

- หลักการและแนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
โดย นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม

- กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ชุมชน ว่าด้วยเรื่อง ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
1.รูปธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน โดย คุณกิตติคุณ ยศบรรเทิง ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
2.รูปธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน โดย คุณเอกวิทย์ นวเศรษฐ ศูนย์ไอซีทีชุมชน อ.สามพราน จ.นครปฐม
3.รูปธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตลาดและกระบวนการผลิต โดย คุณกฤตภรณ์ แสงระวี ศูนย์ไอซีทีชุมชน จ.นครศรีธรรมราช
4.รูปธรรม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการผลิตในภาคเกษตร โดย น.ส.วรพชร วงษ์เจริญ กรณีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด จ.จันทบุรี
5.รูปธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการทรัพยากร โดย น.ส.บุญตา สืบประดิษฐ์ กรณีแม่แจ่มโมเดล จ.เชียงใหม่

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  503

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา